Med bombrikker blir det gratis for gående, men dyrere for kjørende på Bastøferjene

Artikkelen er over 3 år gammel

Klokken 08.45 søndag morgen går den historiske første bastøferjeturen fra Moss med betaling med bombrikke og gratis reise for gående, syklister og kjøretøypassasjerer.