I tidligere tider fantes det en ordning med husmorvikar som kunne tre hjelpende til i familien når mor eller far ble syk. Men den ordningen eksisterer ikke lenger.

Firebarnsmoren Skei, som er enslig, ringte derfor tjenestekontoret i Moss kommune og ba om tre timer med praktisk bistand til barnestell hver dag i to uker til operasjonssåret i magen har grodd. Hun har fått 14 dagers løfteforbud av legen fordi det ellers er fare for at stingene går opp.

– Men etter å ha sjekket lover og regler meddelte de ansatte på tjenestekontoret at de kun har adgang til å innvilge hjelp til meg personlig, og ikke til stell av barna mine, sier Skei.

Tilbudt beredskapshjem

Hun trengte hjelp med påkledning av barna om morgenen, levering og henting i barnehagen og bistand med kveldsstellet og legging.

Firebarnsmoren fikk beskjed om at det er barnevernets oppgave å hjelpe barna. Hun ringte da til barnevernet. Der fikk hun tilbud om at de kunne skaffe beredskapshjem til barna i de 14 dagene mens mor var syk.

– Det er barna mine jeg lever for, og for oss er det ingen god løsning at barna overføres til et beredskapshjem mens operasjonssåret mitt gror. Jeg vil ha barna mine her hjemme. Det blir dessuten veldig mye billigere for Moss kommune å gi meg tre timer daglig med praktisk bistand til barnestell i hjemmet enn å betale for 24 timers opphold i 14 dager i beredskapshjem for barna mine. Jeg føler meg bitter og provosert over at systemet er så firkantet, sier Skei.

Hun er funksjonshemmet som følge av brannskader og har i den forbindelse tidligere fått vedtak fra kommunen om praktisk bistand i hjemmet fra den private leverandøren Prima Omsorg.

– Prima Omsorg talte min sak overfor tjenestekontoret den dagen jeg skulle opereres. Som ved et mirakel klarte de ansatte da å finne en løsning, slik at jeg likevel kunne få hjelp til barnestell mens jeg er nyoperert.

– Bør endres

Firebarnsmoren er veldig glad for at problemet ble løst for dem. Men av hensyn til andre som kommer i en lignende situasjon, ber hun politikerne om å endre reglene, slik at det blir anledning til å få praktisk bistand også til barnestell.

– Vi forstår at Moss kommune må følge lover og regler. Men noen ganger bør fornuften få tre inn. Det gjorde den heldigvis her, sier Ann-Mari Johnsen, avdelingsleder i Prima Omsorg.