Flere brannavvik ved institusjoner i Moss

Hele 15 brannavvik ble avdekket ved tre institusjoner i Moss da brannvesenet gjennomførte tilsyn nylig. Uklarhet om ansvarsforholdene er en av årsakene.