Gå til sidens hovedinnhold

Anbefaler at mossebussene prioriterer arbeids- og skolereiser

Artikkelen er over 3 år gammel

Et mer effektivt og kundetilpasset kollektivtilbud, med hovedfokus på passasjerer som skal til og fra jobb, skole og studier.

For abonnenter

Det er målsettingen for forslaget til nye lokalbussruter i mossedistriktet, et forslag hvor Mosseporten Senter helt er utelatt (!).

Forslaget ble tirsdag presentert for samferdselsutvalget i Østfold fylkeskommune av Øyvind Dalen og Katrine N. Kjørstad fra Asplan Viak/Urbanet Analyse.

Ekspertene har tatt for seg busstilbudet i hele Østfold, minus Nedre Glomma, hvor et nytt rutesystem allerede er i drift. Brukerundersøkelser, møter med kollektivgruppen i Moss og analyser av reisestrømmer danner hovedgrunnlaget for forslagene.

For Moss' vedkommende kan nye ruter i beste fall iverksettes fra mars neste år.

Over samme lest

Urbanet Analyse foreslår at Moss og Rygge fortsetter med avgang hvert kvarter på de mest benyttede rutene, hovedrutene (H), og bare hver time på suppleringsrutene (S), bygget på dagens rutetilbud med metrolinjer.

Dessuten deles dagens to metrolinjer opp til tre hovedruter, hvor H3 får avgang hver halvtime, ikke hvert kvarter.

H1: Kambo – over Skredderåsen til sentrum – jernbanen – Varnaveien – Øreåsen.

H2: Refsnes – jernbanen – sentrum.

H3: Jernbanen – Krapfoss – sykehuset (uten å kjøre om Mosseporten).

S1: Framnes – Fiske – sentrum.

S2: Orkerød – sentrum (området nord for Helgerødgata, med flere muligheter for endelig trasévalg).

S3: Øre – sentrum (ettersom dagens metrolinje da ikke lenger kjører Øreveien).

S4: Dyreveien – Ekholt.

Ny jernbanestasjon

Urbanet Analyse foreslår dessuten bussholdeplasser både på oversiden og nedsiden av den nye jernbanestasjonen i Moss, i henholdsvis Fjordveien og Værlegata, for en best mulig flyt gjennom sentrum.

– På sjøsiden av stasjonen er det foreløpig ikke satt av plass til to bussholdeplasser på hver siden av veien, sa Øyvind Dalen, som også sa at de foreslår at det ikke skal legges til rette for utstrakt bilparkering ved nye Moss jernbanestasjon. Da er det bedre med innfartsparkering langs bussrutene til Moss stasjon.

Rygge og Råde

Urbanet Analyse mener at Timeekspressen (TE6) gir god dekning på strekningen Fredrikstad – Råde – Rygge – Moss og videre nordover.

Derimot mener de at TE3 Oslo – Moss – kan droppes på sikt, når togtilbudet blir bedre.

Videre mener de at Rute 316 Fredrikstad – Råde – Rygge – Moss bør kjøre morgen og ettermiddag, pluss skolekjøring.

Ekspertene mener også at rutene 100 og 400 bør slås sammen til én linje, som kjører Halden – Skjeberg – Sarpsborg – Kalnes – Råde – Rygge – Moss. Dette kan gi timesavganger mellom klokken 06 og 09 og mellom 14 og 18, og ellers avgang annenhver time. Samtidig kan driftsdøgnet utvides til 06–22.

– Om vi får til et takstsamarbeid med NSB, bør bussrutene mellom byene i Østfold vurderes på nytt. Da vil reisene mellom byene gjøres med tog, og det vil være passasjerer mellom byene som vil ha behov for et busstilbud, forklarte Dalen og Kjørstad.

Våler

For rutene 473 (Moss – Elvestad – Askim) og 580 (Moss – Våler–Svinndal) foreslår Urbanet Analyse at det blir avganger annenhver time, men hver time i rushtiden. Og i tillegg to–tre avganger på lørdager.

De mener at fra Moss mot Elvestad, bør bussene følge fylkesvei 115 i retning Svinndal, kjøre fylkesvei 121 inn gjennom Kirkebygden og så nordover fylkesvei 120 mot Elvestad. Og samme vei tilbake.

Og at bussen fra Moss mot Svinndal bør følge fylkesvei 120 nordover fra Rødsbrua, kjøre inn gjennom Kirkebygden på fylkesvei 121 og så fortsette mot Svinndal på fylkesvei 115.

Vestby

– Hva tenker dere om busskorrespondansen fra Moss mot Son og Vestby?

Spurte utvalgsmedlem Gretha Kant (H).

– Ruters tilbud går egentlig bare til Kambo, men i dag kjører de jo helt til Moss. Vi ser kanskje ikke behov for at Ruter skal kjøre helt til Moss, men derimot stoppe på Kambo, dit mossebussene på H1 går, svarte Øyvind Dalen.

Samferdselsutvalgets leder Olav Ingebjørn Moe (KrF) understreket etter framlegget:

– Dette er Urbanet Analyses vurderinger. Nå skal dette gjennom en grundig knaing, før et offisielt forslag skal ut på høring over sommeren.

PS! Østfold kollektivtrafikks direktør Børre Johnsen pekte på generelt grunnlag på at det vil koste å gå fra et produksjonstilpasset busstilbud til et til et tilbud som er passasjertilpasset.

Kommentarer til denne saken