– Økte inntekter fra mossebussene bør gi oss et bedre tilbud

Arild Svenson (Ny Kurs) foreslår at overskuddet fra den økte bussbruken i Moss brukes til å løfte busstilbudet videre.