Setter av én million kroner til gratis buss i Moss

Til høsten kan folk i Moss og Rygge glede seg over gratis buss. Et enstemmig bystyre bevilget tirsdag én million kroner til dette prøveprosjektet.