Vil ha spleiselag for ny bru over Kanalen i Moss

– Nå haster det med å få bygget gang- og sykkelbru over Kanalen, for der er det livsfarlig for myke trafikanter, sier Sissel Rundblad (H).