Vil ha spleiselag for ny bru over Kanalen i Moss

BRU: – Det må bygges en helt ny gang- og sykkelbru ved siden av Kanalbrua, sier Sissel Rundblad (H).

BRU: – Det må bygges en helt ny gang- og sykkelbru ved siden av Kanalbrua, sier Sissel Rundblad (H). Foto:

– Nå haster det med å få bygget gang- og sykkelbru over Kanalen, for der er det livsfarlig for myke trafikanter, sier Sissel Rundblad (H).

DEL

Hun opplyser at Østfold fylkesting nylig har vedtatt at det skal settes av penger til gang- og sykkelbru over Kanalen i Moss i 2019. Fylkeskommunen vil jobbe for at også Statens vegvesen bidrar med penger, begrunnet med den store biltrafikken fra ferjene.

– I Moss Høyres budsjettforslag for 2019 vil vi ta opp denne tråden. Vi foreslår at det lages et spleiselag mellom Moss kommune, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Bane NOR, for å finansiere gang- og sykkelbru over Kanalen, sier Rundblad.

Les også: Her føler syklistene seg utrygge

Moss Høyre vil bruke én million kroner til dette over Moss kommunes budsjett i 2019.

Ny bru

– Gang- og sykkelbrua kan ikke bygges i tilknytning til dagens kanalbru, for det har eksperter beregnet at den ikke tåler. Det må i stedet bygges en ny bru over Kanalen, som blir forbeholdt syklende og gående, forklarer Rundblad.

Les også: Bekymret for beredskapen på Jeløy

Moss Høyre vil legge inn penger til at Fontenehuset i Rygge og Rask psykisk helsehjelp i Moss kan videreføres som nå også i 2019.

Slår på fulle bremser

Ellers vil Moss Høyre slå på fulle bremser i pengebruken i Moss kommune.

– Vi ser med bekymring på den økonomiske utviklingen i Moss kommune og mener det nå må gjøres tøffe prioriteringer for å få kommuneøkonomien i balanse. Dette vil også bli svært merkbart i nye Moss, sier Rundblad.

Les også: Brudd mellom MDG og Frp i Moss

Kutt kommer

Hun legger til at prosjektrådmann Hans Reidar Ness i nye Moss allerede har hentet inn ekstern hjelp fra konsulentfirmaet BDO.

– Konsulentfirmaet er i gang med et gevinst-realiseringsprosjekt, der målet er å effektivisere driften av nye Moss med 26 millioner kroner. Det kommer til å bli ganske heftig, sier Rundblad.

Hun minner også om at Østfold fylkeskommune bevilget fem millioner kroner til skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i 2019.

Les også: Elever på videregående i Østfold får mer psykisk helsehjelp

– Vi vil be rådmannen søke penger fra fylkeskommunen, slik at elevene på de videregående skolene merker en betydelig bedring i dette tilbudet. Samtidig vil vi redusere Moss kommunes bevilgning til dette med en halv million kroner årlig, legger Rundblad til.

Artikkeltags