NY STASJON: Slik ser Bane NOR for seg den nye stasjonen og bydelen ned mot Værla. Hvordan jernbanestasjonen blir, er bestemt. I tillegg er det tegnet inn stiliserte bygg som illustrerer at det vil komme en eller annen form for leilighetsbebyggelse ved den nye stasjonen.
Bane Nor/rambøll Sweco

Slik kan det nye Moss bli: Ønsker å åpne byen opp mot fjorden

Det er et sterkt ønske om å åpne byen mot Værla når bydelen rundt den nye stasjonen planlegges. Men den fjordutsikten vi har fått nå, får vi ikke beholde.
Publisert