– Ville Christian Frederik fått fredsprisen, og vil Donald Trump få den...?

INTERESSANT: Direktør Liv Tørres ved Nobels Fredssenter holdt Fredstalen 2018 på Verket Scene i Moss. Her er hun i dialog med prosjektleder Trygve G. Nordby for byjubileet i Moss 2020.

INTERESSANT: Direktør Liv Tørres ved Nobels Fredssenter holdt Fredstalen 2018 på Verket Scene i Moss. Her er hun i dialog med prosjektleder Trygve G. Nordby for byjubileet i Moss 2020. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

En opplagt Trygve G. Nordby utfordret direktør Liv Tørres ved Nobels Fredssenter i dialog i bakkant av Tørres' velformulerte og gode fredstale på Verket tirsdag kveld.

DEL

– Det er veldig stas å være i Moss, og det er ikke ofte jeg får sjansen til å holde en fredstale, innledet Fredssenter-direktøren, som glatt erkjente at hun hadde måttet lese seg litt opp på Mossekonvensjonen og dens tilblivelse i forkant av talen.

– Et hovedpoeng fra meg blir dermed at både vi på Nobels Fredssenter og dere mossinger må snakke langt mer om hva som skjedde her i Moss i 1814. Vi trenger å lære av historien, sa Tørres.

LES OGSÅ: Fredstaler med spennende bakgrunn

Kunne blitt en stor krig

Hun sa at folk i vesten er vant til fred og at det gjør noe med tenkningen vår, men minnet om at fred ikke er noen selvfølge. Fred er ikke noe naturbestemt, noe som kommer av seg selv.

– Tvert imot sier Colombias fredsprisvinner fra 2016, president Juan Manuel Santos, at det er lettere å føre krig enn å sette seg til forhandlingsbordet og skape fred. Og det viktige som skjedde i Moss i 1814 var at den lille krigen ikke ble til en stor krig, sa Tørres og utdypet:

– Krigen mellom Norge og Sverige hadde alle ingrediensene vi kjenner igjen fra store konflikter som i dag gir de største humanitære katastrofene: Rivalisering mellom stormakter, naboer som er uenige om fordeling av makt og ressurser, samt vanskelige forhandlinger.

– I Syria, for eksempel, startet det i mars 2011 en konflikt hvor det siden bare ballet på seg, og hvor det i dag, over sju år senere, er fire–fem kriger oppå hverandre.

BRA RESULTAT: – Det viktige ved det som skjedde i Moss i 1814 var at den lille krigen ikke ble en stor krig, sa Liv Tørres.

BRA RESULTAT: – Det viktige ved det som skjedde i Moss i 1814 var at den lille krigen ikke ble en stor krig, sa Liv Tørres. Foto:

Modige Christian Frederik

– Krigen mellom Norge og Sverige varte derimot bare i et par uker, takket være kong Christian Frederiks mot og evne til å tenke på hva som ville tjene Norge best på lang sikt, sa Tørres.

– Å skape fred så raskt var modig i en tid hvor eksempelvis biskop Johan Nordahl Brun mente at minst 20.000 menneskeliv burde ha gått tapt før man i det hele tatt startet en fredsforhandling.

Politikk

Tørres mener at det ligger politikk bak alle de store konfliktene, humanitære katastrofene og flyktningstrømmene vi har i dag.

– Det handler om fordeling av ressurser, ulikheter og manglende demokrati. Den såkalte arabiske våren var et resultat av store ungdomskull som ikke så noen sjanse til å få seg jobb og skape seg en framtid. Og da revolusjonene brøt ut, var stormaktene raske med å nøre oppunder i håp om å få den endringen av makten de ønsket.

Mangler gode ledere

Fredssenter-direktøren sa at altfor mange land i dag mangler gode ledere i kategorien Mandela, Tutu og Martin Luther King.

– Vi har gjentatte ganger sett at de som får fredsprisen har turt å stå opp og si ifra om urettferdighet. De har krevd endring for å skape fred og gi folket muligheten til å skape seg et levebrød og velferd og landet en levekraftig utvikling. De har også hatt en stahet for å nå målene sine. Og de har hatt evnen til å sette seg til forhandlingsbordet og ta dialogen. Det er viktigere enn noen gang. Derfor må dere i Moss fortelle langt, langt oftere om den type ledelse som ble vist da Mossekonvensjonen ble undertegnet 14. august 1814.

– Selvfølgelig finnes det mange gode ledere. Men verden trenger flere, svarte Tørres da «mossejubileumssjef» Trygve G. Nordby tok opp dette i åpen dialog på scenen i bakkant av talen.

Kompromissvilje

– Mange i samtiden mente at Christian Frederik var feig, mens Thorvald Stoltenbergs credo var at det er helt nødvendig å kompromisse. Må man inngå kompromisser for å nå fram? Spurte Nordby.

– Sterke ledere har kompromissvilje, men ikke i uante lengder og retninger, svarte Tørres og fortsatte:

– Mandela var ikke pasifist. Han startet det militante i ANC. Men da han kom ut fra fangenskap sa han at våpnene måtte legges bort. Det var en ny tid som krevde en annen framgangsmåte. Store ledere bruker redskapene i verktøykassa.

Donald Trump

– Trump er jo nominert til årets fredspris. Og han vil kanskje si at «vi hadde én før meg som prøvde, men jeg er derimot en gamechanger med min framgangsmåte» – om Trump har en overordnet strategi. Bør Trump få fredsprisen? Spurte Nordby.

GOD TONE: Liv Tørres og Trygve G. Nordby.

GOD TONE: Liv Tørres og Trygve G. Nordby. Foto:

– Jeg skal ikke uttale meg om Trumps nominasjon. Jeg er helt trygg på at komiteen fatter et veldig klokt valg, svarte Tørres kontant – og så korrekt at Nordby repliserte til humring fra de 50–60 frammøtte:

– Var det en søknad om diplomatjobb...?

– Nei, det var et godt svar, fastslo Tørres.

For sent for Christian Frederik

Nordby avsluttet etter hvert dialogen med å oppsummere at Tørres råder Moss til fortelle omverden om fredsavtalen og Moss' rolle i den enda mer, ikke bare for at mossinger skal sole seg i dette, men vel så mye fordi innholdet og bakgrunnen fortsatt er relevant.

– Og så tolker jeg deg dit at Christian Frederik ville ha fått fredsprisen..., sa Nordby.

– Jeg er helt sikker på at Nobelkomiteen sterkt ville ha vurdert ham, svarte Tørres vennlig, men fortsatt korrekt.

– Kan han få fredsprisen post mortem? fisket Nordby.

– He-he, nei, fredsprisvinnerne må være i live, smilte Tørres.

Artikkeltags