Enstemmige om ulovlige brygger: Risikerer tvangsmulkt og dagsbøter

Kjell Aanerød må innen 15. oktober enten søke om og få godkjent to nyoppførte brygger og én utvidet brygge ved Dillingøy i Vansjø – eller fjerne bryggene. Det vedtok et enstemmig teknisk utvalg i Moss kommune torsdag.