Slipper eiendomsskatt for Sveitservilla. Tveiten uenig: – Jeg tror vi kan få et renn av søknader

SLIPPER EIENDOMSSKATT: Helgerødgaten 44, Oddheim, trenger vedlikehold. Søknaden om å slippe eiendomsskatt blir godkjent.

SLIPPER EIENDOMSSKATT: Helgerødgaten 44, Oddheim, trenger vedlikehold. Søknaden om å slippe eiendomsskatt blir godkjent. Foto:

Oddheim trenger vedlikehold og får godkjent søknad om å slippe eiendomsskatt. Eirik Tveiten (Rødt) mener jobben som skal gjøres er helt vanlig vedlikehold og at sameiet ikke bør få fritak for at bygningen er på kommunens liste over bevaringsverdige bygg.

DEL

Den store, gamle sveitservillaen i Helgerødgaten 44, kalt Oddheim, trenger etterlengtet vedlikehold. Huset skal blant annet males med linolje, som koster skjorta. Derfor har sameiet søkt om å få slippe eiendomsskatt.

Tirsdag vedtok formannskapet i Moss at denne skatten skal de få slippe og søknaden godkjennes. Eirik Tveiten (Rødt) er ikke enig.

– Vi har et regelverk for hvordan vi kan få fritak fra eiendomsskatt. Folk som har mindre en 3G, kan etter søknad få fritak. I denne saken begrunnes det med at bygningen er på kommunens «gule liste» over bevaringsverdige bygninger. Det forundrer meg at man ved å komme inn på kommunens «gule liste», kan søke og slippe eiendomsskatt, sier Tveiten.

Han tror mange andre bygninger i Moss også kan komme på denne listen og dermed, ifølge ham, slippe eiendomsskatt.

– Her mener jeg vi bør se på regelverket. Jeg synes ikke det å stå på «gul liste» er grunnlag for automatisk fritak. Det vil ramme kommunen dyrt, sier Tveiten.

IMOT: Eirik Tveiten (Rødt) mener det at bygningen er på «gul liste» over bevaringsverdige bygninger, ikke bør være grunnlag for å slippe eiendomsskatt.

IMOT: Eirik Tveiten (Rødt) mener det at bygningen er på «gul liste» over bevaringsverdige bygninger, ikke bør være grunnlag for å slippe eiendomsskatt. Foto:

– Jeg har selv pusset opp huset mitt som er over 100 år gammelt. Det er helt vanlig vedlikehold og det er dyrt. Jeg vil avvise søknaden og be kommunen skjerpe reglementet, legger han til.

Les også: Bor i unik sveitservilla – vil slippe eiendomsskatt

– En naturlig ting

På anmodning fra byantikvar Berit Kolden har sameiet i Helgerødgaten 44 søkt kulturminnefondet om støtte til arbeidet med å vedlikeholde gården. Det har kulturminnefondet sagt ja til. Fondet poengterer at bygningen, som beskrives som byens største tregård, har høy arkitektonisk verdi.

Rådmann Bente Hedum påpeker overfor Tveiten at forslaget til fritak av eiendomsskatt er en skjønnsmessig bestemmelse.

– Skjønn er også utvist, ikke bare den «gule listen». Her har man sett på foto og vist til kulturminnefondet. Høyre går dermed inn for rådmannens innstilling, sier Sissel Rundblad (H).

– Det avgjørende argumentet er «gul liste». Jeg tror vi kan få et renn av søknader som vil få konsekvenser. Det finnes mange bevaringsverdige bygninger i Moss. Å vedlikeholde huset sitt er en naturlig ting. Jeg stemmer imot, sier Tveiten.

Fritas for skatten

Alle utenom Tveiten støtter rådmannens forslag, som lyder som følger:

«Helgerødgata 44 har noen særlige arkitektoniske kvaliteter. Rehabilitering og istandsetting er kostbart og administrasjonen viser til kulturminnefondets redegjørelse og anbefaler at søknaden godkjennes, og fritaket gjøres gjeldende fra 1. juli 2017.»

Huset har opprinnelig vært malt med linolje og skal nå males på nytt. Dette er en tidkrevende prosess med skraping og maling i tre omganger. Kulturminnefondet har sagt ja til å dekke snaut femti prosent av kostnadene med støtte inntil 268.000 kroner.

I dag betaler de tre seksjonene i sameiet 23.747 kroner i eiendomsskatt.

Artikkeltags