Ikke innstilt på å nekte vogntog i rushtiden

Statens vegvesen peker på en rekke utfordringer ved å skulle nekte tungtransport på Bastøferjene i rushtiden. Tungtrafikken på ferja har knapt økt de siste 13 årene, og i det siste møtet i styringsgruppa i Miljøløftet Moss ble tonen uvanlig skarp fra veivesenets side.