Bedre integrering av flyktninger i Moss

STARTER TIDLIG: Flere innvandrerbarn i barnehagene i Moss er blant de mange tiltakene i integreringsplanen som fungerer bra.

STARTER TIDLIG: Flere innvandrerbarn i barnehagene i Moss er blant de mange tiltakene i integreringsplanen som fungerer bra.

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeid for å få flere barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage og bedre norskopplæring i skolene er blant de mange tiltakene Moss kommune er i gang med for å oppnå bedre integrering.

DEL

Moss kommune har som mål å bli foregangskommune på integrering. I den forbindelse er det satt opp mange mål. Målene framkommer i Helhetlig integreringsplan, som Moss bystyre har vedtatt. Nå gir rådmannen en statusrapport på hvilke mål som er oppfylt hittil og hva som har blitt gjort.

Moss bystyre har tidligere vedtatt at barn fra språklige og kulturelle minoriteter skal gis høyere prioritet ved barnehageopptaket. Dette vedtaket er satt ut i livet og gir gode resultater.

– Andel minoritetsspråklige barn i barnehagene øker hvert år. I 2012 var andelen innvandrerbarn i barnehagene 16,4 prosent. Ved utgangen av 2015 var andelen 22,4 prosent. Dette er 80 prosent av alle innvandrerbarn i alderen 1–5 år i Moss, påpeker rådmannen.

Les også: Reagerer på at flyktninger får fortrinnsrett i Rygge

Globus-klasser

Et annet mål er at tilbudet med innføringsklasse for minoritetsspråklige (Globus) opprettholdes og vurderes utvidet. Også dette er godt i gang.

– Norskopplæringstilbudet Globus er etablert på Bytårnet skole med 2–3 grupper, og på Åvangen skole med én gruppe. I tillegg er det beredskap for opprettelse av én gruppe til på Refsnes skole, opplyser rådmannen.

TAR TAK: - Mange tltak er iverksatt og planlagt iverksatt for å sikre at Moss kan bli en foregangskommune på integrering, sier rådmann Bente Hedum.

TAR TAK: - Mange tltak er iverksatt og planlagt iverksatt for å sikre at Moss kan bli en foregangskommune på integrering, sier rådmann Bente Hedum. Foto:

Les også: Bytårnet har flest, Hoppern færrest fremmedspråklige

Det er også satt krav til de nye mossingene. Blant annet har politikerne vedtatt at manglende frammøte og deltakelse på jobbtiltak i regi av NAV skal føre til stans eller reduksjon av sosialstønad. Rådmannen sier at dette er igangsatt, og at praksisen er innarbeidet og fungerer.

Et annet mål som er satt, er at det skulle investeres i digitale læremidler og ta i bruk ny teknologi, for å få en raskere læringskurve i norskferdighetene.

Har kjøpt Ipad-er og apper

– På dette området er det kjøpt inn Ipad-er og apper til bruk i norskundervisningen, opplyser rådmannen.

Politikerne har også vært tydelige på at de ønsker en bedre spredning mellom bydelene i Moss når det gjelder bosetting av flyktninger.

Les også: Sjekk hvor det bor flest og færrest flyktninger i Moss

– Dette jobber vi med løpende. Vi fokuserer på å finne boliger i ordinære boområder spredt i hele Moss kommune, opplyser rådmannen.

Ting som ikke er gjort

Blant de vedtatte målene som foreløpig ikke er oppfylt er å utrede behov for et kontaktutvalg, innvandrerråd eller mangfoldsråd i Moss, for å styrke medvirkning fra innvandrerbefolkningen.

– Dette er ikke gjennomført per i dag. Men dette kan kanskje sees i sammenheng med opprettelsen av stillingen som frivillighetskoordinator, legger rådmannen til.

Les også: Cathrine Aasen Roksvåg er ny frivillighetskoordinator i Moss

Et annen mål som foreløpig ikke er oppfylt er synliggjøring av integreringsperspektiv i alle saker under folkehelsepunktet i saksdokumenter til alle de politiske utvalgene.

– Denne saken er foreløpig utsatt. Vi må utvikle en rutine for dette før vi kan starte med dette, forklarer rådmannen.

Helse- og sosialutvalget skal behandle denne saken 25. april. Møtet er lagt til dagtid og foregår i formannskapssalen på Moss rådhus. Møtet er åpent for alle.

Integreringsplanen

  • Bystyret vedtok i desember 2011 at rådmannen skulle legge fram en helhetlig integreringsplan.
  • Denne planen skulle være tydelig på virkemidler og mål med henblikk på å gjøre Moss til en foregangskommune på integrering.
  • Planen ble utarbeidet i 2013 av representanter fra ulike tjenesteområder i Moss kommune.
  • Planen er etter bystyrets ønske delt inn i følgende delområder: Overordnet, bosetting, flyktningarbeid, opplæring, språk, skole, barnehage, kompetanse og arbeid, kultur, idrett og fritid, helse og frivillighet.
  • Nå skal planen rulleres.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken