Moss søker om penger til miljøvaktmester

SØKNAD INNE: - Nå har vi søkt fylkesmannen om pengestøtte til ordningen med miljøvaktmester, sier Kari-Mette Mjønner i NAV Moss.

SØKNAD INNE: - Nå har vi søkt fylkesmannen om pengestøtte til ordningen med miljøvaktmester, sier Kari-Mette Mjønner i NAV Moss.

Artikkelen er over 3 år gammel

NAV Moss og MKEiendom går nå nye veier for å forebygge at kommunale boliger påføres store skader av beboere med lav boevne.

DEL

Nå har de søkt fylkesmannen i Østfold om penger til å sette i gang en ordning med miljøvaktmester, som skal følge opp leietagere som ikke selv evner å ta vare på boligen.

I juni i fjor vedtok Moss bystyre at Moss skal innføre en ordning med miljøvaktmester. Rune Eriksen, styreleder i Gjerrebogen borettslag, hilste ordningen velkommen.

- Men nå har det gått nesten ett år siden bystyret vedtok dette, uten at vi har sett noe til noen miljøvaktmestere her. Hvor står denne saken nå, undrer Eriksen.

Les også: Forslag om vaktmester som kan botrene flyktninger i Moss

- Vi har akkurat sendt en søknad til fylkesmannen der vi ber om penger til dette. Vi håper og tror at søknaden godkjennes, og at vi snart kan sette i gang ordningen, sier Kari-Mette Mjønner, leder i NAV Moss.

Innvandrere og andre

Målgruppen for miljøvaktmestrene er innvandrere/flyktninger og andre personer med liten boevne.

- Det gjør vondt å se på at det bor personer i borettslaget som bor på en slik måte at leilighetene får store skader. Det er ikke bare enkelte av våre nye landsmenn som har lav boevne. Her kan også gjelde enkelte nordmenn. Uansett er det viktig at noen tar tak i denne problematikken, og det er fint at NAV Moss og MKEiendom vil starte en ordning med miljøvaktmestere, sier Eriksen.

I søknaden om pengestøtte skriver NAV Moss og MKEiendom blant annet dette om målet med miljøvaktmesterordningen:

- Erfaring har vist at kommunale boliger kan påføres store skader der leietaker ikke selv evner å ta vare på boligen. Målet med miljøvaktmestertiltaket er å foreta jevnlig besøk hos den enkelte beboer, for tidlig å oppdage eventuelle skader eller fare for at skade kan oppstå. Miljøvaktmesteren vil være en kombinasjon av vaktmester til enkle vedlikeholdsoppgaver, samt bistå leietaker i å håndtere dette på egen hånd ved å gi god veiledning og opplæring.

Ivareta boligene

NAV Moss og MKEiendom legger til at de ønsker at leietakere skal kunne ivareta boligen og eiendommen rundt på en god måte.

Les også: Sjekk hvor det bor flest og færrest flyktninger i Moss

- Spesielt i familier med barn er det viktig å ivareta en god boligsituasjon. En god boligstandard er viktig for barns oppvekstvilkår og et virkemiddel for integrering. Det er også viktig å unngå at personer med liten eller ingen boevne påføres unødvendige kostnader knyttet til skadeverk på grunn av mangelfull kunnskap om det å bo, heter det i søknaden.

Trenger to årsverk

Planen er at MKEiendom oppretter ett årsverk som miljøvaktmester. I tillegg søkes det om penger fra fylkesmannen til å opprette ett årsverk til som miljøvaktmester.

- Det er nødvendig med to personer i en slik tjeneste fordi enkelte i målgruppen samt noen boområder utgjør en sikkerhetsrisiko, skriver kommunalsjef Gro Gustavsen og Mjønner i søknaden.

Les også: Høstmark fikk forbud mot å delta i flyktningdebatt

De har også tro på at tiltaket med miljøvaktmester vil bidra til bedre inkludering av flyktninger og andre i målgruppen som ellers lett kan falle utenfor i bomiljøene. Tjenesten skal supplere dagens bistand fra flyktningekonsulenter og andre tjenester målgruppene får.

Tiltaket er tenkt å inneholde rutinemessig besøk hos alle i målgruppen som er bosatt i kommunalt eid bolig. Bistand til enkle vedlikeholdsoppgaver gis, slik at det ikke utvikler seg større skader. Det vil også bli lagt vekt på å holde orden på uteområder, slik at gode naboforhold ivaretas.

Færre naboklager

- Samarbeid på tvers av MKEiendom og NAV Moss vil bidra til at aktuelle beboere kan fanges opp langt tidligere enn i dag. På den måten kan vi få satt inn forebyggende tiltak før større skader skjer. Dette vil også redusere antall naboklager og ekskludering i bomiljøene, framholder de.

Les også: Erlend Wiborg om innvandrere: – De må lære seg norsk!

De legger til at det for personer med rusproblemer og/eller psykiske problemer ofte er utfordringer knyttet til den økonomiske situasjonen.

- De har ofte mye og uoversiktelig gjeld. Bistand til å ikke påføre seg enda mer gjeld er viktig for å kunne jobbe aktivt med å hjelpe denne gruppen til andre muligheter på boligmarkedet, som for eksempel kjøp av egen bolig med Startlån, tilføyer de.

Miljøvaktmester

  • Moss søker fylkesmannen om 600.000 kroner til ordning med miljøvaktmester.
  • Utlysning og ansettelse vil bli foretatt så snart tilsagn om støtte foreligger.
  • Håpet er at ordningen kan starte i juni 2017.
  • Opplegget skal evalueres etter ett år.
  • Det vil bli vurdert om ordningen med miljøvaktmester også bør videreføres i den nye kommunen som Rygge og Moss nå bygger sammen.
  • Bærum er blant de mange kommunene som har miljøvaktmestre.
  • I Bærum har ordningen har blitt en suksess for bomiljøet og naboskapet og bidrar sterkt til at frykt og mistenksomhet omdannes til nysgjerrighet og tillit.

Artikkeltags