Lagmannsretten økte erstatningen fra Bane NOR med 200.000 kroner

Borgarting lagmannsrett har tilkjent eierne av Strandgata 9 i Moss 3,9 millioner kroner i erstatning fra Bane NOR. Det er 200.000 kroner mer enn utmålingen i tingretten.