– Vi blir på en måte overkjørt av Bane NOR

– Dette er dramatisk for oss som bor her. Heftige saker. Vi blir på en måte overkjørt av Bane NOR.