– Den faglige demensomsorgen smuldrer opp, sier legene.

Demensomsorgen ved Orkerød sykehjem er blitt omtalt som et utstillingsvindu og et flaggskip for Moss kommune, men det var før driften ble konkurranseutsatt, og det private selskapet Norlandia Care overtok de 88 plassene som sykehjemmet disponerer.

Det skjedde i fjor høst, og etter det skal det ifølge de tre legene Lorentz Nitter, Knut Lindhom og Linda Gathen, ha skjedd et stort faglig forfall.

LESERINNLEGG: Det som er bygget opp av demenskompetanse over 13 år er revet ned på ett år

Ikke egnet

– Sett i ettertid må vi si at driften av Orkerød aldri skulle vært satt ut på anbud på den måten det ble gjort, sier de tre legene.

De mener arbeid med demente mennesker er så individuelt og uforutsigbart, at anbud myntet på kommersielle aktører som skal tjene penger på driften, ikke er egnet for det.

– Det som det har tatt 13 år å bygge opp, er nå revet ned på ett år, skrev de tre legene i et debattinnlegg i Moss Avis fredag. Innlegget er senere blitt delt en rekke ganger på Facebook, og debatten raser.

– Vi tror det vil ta mange år å gjenoppbygge den enestående fagkompetansen vi hadde på Orkerød. Alt det vi har jobbet for, er over natten plutselig ikke verdt noe lenger. Orkerød har vært et høykompetansesenter som vi har hatt god grunn til å skryte av. Det har vi ikke lenger, sier Lorentz Nitter (71) og Knut Lindhom (67), som begge har vært ansatt på Orkerød siden 2001.

Linda Gathen har jobbet på Orkerød de tre siste årene.

– Nå skifter også jeg jobb. Det er blitt for mye usikkerhet på Orkerød. Vi vet ikke hvordan ting blir. Mye av entusiasmen, gleden og jobbsamarbeidet er borte, sier Linda Gathen, og mener at særlig Nitters avgang etterlater et tomrom.

Prisvinner

Innen demensomsorg er nemlig ikke Nitter noen hvem som helst. 71-åringen har jobbet innen demensomsorgen i en årrekke, og fikk også i 2013 Nasjonalforeningens Demenspris for Østfold.

– Min påstand er at det ikke går an å tjene penger på demensomsorg i Norge. Dermed bør man heller ikke slippe til private kommersielle selskap på dette området. Da går det som det har gjort på Orkerød. Dette er noe helt annet enn å drive Skoggata bo- og servicesenter i Moss, sier Nitter.

– Hva er konsekvensene for pasientene?

– Vi må først si at de ansatte på Orkerød gjør en fantastisk jobb, og at pasientene ikke lider noen overlast. De får mat og stell. Problemet er at det er for få faglig ansatte, og at man har for lite tid til å følge opp hver enkelt pasient, sier han.

– 19 sykepleiere har sluttet det siste året. Flere forlot Orkerød umiddelbart da Norlandia overtok. De ansatte må løpe stadig fortere for å få gjort basisoppgavene. Husk at det er like stor forskjell på demente som hos folk for øvrig. Det er den demensfaglige kompetansen som nå er forlatt, sier legene, som frykter at kompetansesvikten vil føre til mer utagering og mer uro blant pasientene.

– Kanskje vil vi se at flere pasienter blir sendt til psykiatrisk akuttmottak istedenfor å kunne bli tatt hånd om på Orkerød. Kanskje blir det noe mer bruk av medikamenter.

– Men var det så mye bedre på Orkerød den tiden kommunen drev. Folk sluttet jo da også, og klagde til fylkesmannen?

– Alt var ikke bra, men muligheten til å nå fram og komme i dialog med kommunen, var mye bedre. Jeg har sendt mail til både Norlandia og kommunen, men får ikke svar. Det er lite betryggende, sier Lorentz Nitter.

Ikke overraskende

Ordfører Tage Pettersen (H) som selv ivret for konkurranseutsetting av Orkerød, la lørdag ut et langt innlegg i sakens anledning på sin Facebook-profil.

På spørsmål fra Moss Avis om han angrer på konkurranseutsettingen, svarer mosseordføreren et klart nei.

– Det er absolutt ingen grunn til å angre. Vi stiller nøyaktig de samme kravene til våre institusjoner uansett hvem som drifter dem, sier han og viser til at det nå blir en orientering om saken i helse- og sosialutvalget denne uka.

– Legene mener kompetansen på Orkerød nå mer eller mindre er borte?

– Jeg ser at det er stor avstand i påstandene og det Norlandia selv sier. Og husk at mesteparten av fagkompetansen er puttet inn i det kommunale demensteamet vårt, og der videreføres og leveres kunnskap og tjenester til kommunale sykehjem, hjemmetjenesten og til Norlandia. Det var jo dette teamet Lorentz Nitter var en del av.

– Men det må da være et tankekors at tre leger slutter?

– Hvis du ser på fødselsdatoen til to av dem, så skal ikke jeg si noe mer. Og så må vi ikke glemme at det er valgkamp.

– Er dette mer et valgkamputspill enn et faglig utspill?

– Jeg konstaterer at det er valgkamp og at det er ulike ideologiske ståsteder. Uavhengig av dette, skal vi nå sørge for å få alle fakta på bordet. Men jeg kjenner folk som jobber på Orkerød, og som ikke bekrefter de påstandene som nå kommer fram. Hadde det vært så ille, ville de funnet seg noe annet å gjøre. De som alle andre har en etisk standard for yrket sitt. Dessuten er dette en stor arbeidsplass med en naturlig turnover, sier Tage Pettersen og viser til at det under kommunal drift faktisk var flere vakante stillinger og store problemer med sykepleierekrutteringen.

Norlandia: Trist at det oppleves slik

– Det er trist at legene opplever det slik. Selv opplever vi at vi er på god vei til å løfte kvaliteten på Orkerød.

Det skriver Gunhild Bergsaker som er divisjonsdirektør for eldreomsorg i Norlandia i en e-post til Moss Avis.

Hun viser til at Orkerød er blitt ISO-sertifisert og sykefraværet er lavere enn det noen gang har vært.

– Vi er i prosess for kompetanseheving, spesielt på utredningsenheten. Vi er ennå ikke i mål, sier Bergsaker.

Punktvis tilbakeviser hun legenes framstilling.

1. Legenes beskrivelse av Orkerød sykehjem som en strålende kompetansebedrift før konkurranseutsetting, var sikkert korrekt en gang. Virkeligheten var dog beskrevet annerledes i media de siste årene. Det ble varslet til fylkesmannen og påstander om grov svikt. Våren 2014 var det mange innlegg i avisene om uro blant ansatte, masseflukt av sykepleiere, kritikk av ledelsen, høyt sykefravær osv.

2. Norlandia gjennomførte en oppstartsrevisjon umiddelbart etter oppstart september 2014. Denne påpekte mye god omsorg, men avdekket også store hull i kompetanse blant ansatte og en dokumentasjon som ikke var i tråd med lov og forskrift.

3. Fra virksomhetsoverdragelsen 1. september 2014 har ledelsen ved Orkerød arbeidet systematisk med rekruttering av sykepleiere noe det var stor mangel på. Vi har systemer for fagutvikling med ulike ressursgrupper, systematisk internundervisnig og internkontroll. Dette betyr ikke at alt er rettet, men det betyr at det jobbes systematisk med forbedringsarbeid.

4. Det er ikke en strategi fra Norlandias side å ansette «rimeligere, nyutdannede, sykepleiere», skriver Bergsaker og viser til en formulering i legenes debattinnlegg i fredagens Moss Avis, og hun understreker at strategien er å ansette dyktige sykepleiere.

– Det er ikke en strategi å ikke sende folk på kurs. At det kan hende at noen ikke har fått gå på kurs, er en annen sak.

5. Noen sykepleiere, ikke 19, men seks, har valgt å slutte. Dette har ulike årsaker. Vår største utfordring har vært at det var mangel på sykepleiere ved virksomhetsoverdragelsen. Ni sykepleiere er ansatt siste år og vi fortsetter å rekruttere.

6. Legene på Orkerød er ansatt i Moss kommune og har Moss kommune som arbeidsgiver. Norlandia har god dialog med Moss kommune om ansettelse av nye leger og i større stillinger. Som legene skriver i artikkelen; de slutter av ulike årsaker og dette har vært kjent lenge.