De tre mødrene var invitert til Stortinget av SV. Anledningen var omleggingen av pleiepengeordningen, som ble vedtatt av Stortinget i april, med virkning fra 1. oktober.

Før spørretimen sist onsdag møtte de Audun Lysbakken (SV), Knut Arild Hareide (KrF) , Bjørnar Moxnes (Rødt) og stortingsrepresentanter fra Ap og Sp.

– Men vi møtte ingen fra Høyre, Frp og Venstre. De hadde denne ene muligheten til å høre hvordan pleiepengeordningen vil ramme og hva det de har vedtatt får av konsekvenser, sier Nina, som møtte i Stortinget sammen med Helle Cecilie Palmer fra Rygge og Bettina Lindgren fra Stavanger.

Spurte statsministeren

Nina er mor til et kronisk sykt barn som må passes på døgnet rundt. Moss Avis skrev i april om trebarnsmoren fra Moss som protesterte på endringen av pleiepengeordningen da den ble vedtatt i Stortinget.

Endringen innebærer at flere skal omfattes av ordningen, men samtidig reduseres utbetalingene til foreldre som har vært hjemme og tatt seg av syke barn i mer enn ett år, fra 100 prosent til 66 prosent av foreldrenes inntektgrunnlag.

Under spørretimen stilte Audun Lysbakken spørsmål til Erna Solberg om hun anerkjente at omleggingen av pleiepengeordningen slår dårlig ut og om hun ville vurdere å snu.

Om svaret fra statsministeren sier Bakkefjord:

– Jeg opplevde at statsministeren sa ting som ikke stemmer. Hun stod på talerstolen og formidlet at ingen familier kommer til å bli berørt av endringen i pleiepengeordningen før det er gått et år. Men i de familiene som har de aller sykeste barna, kan det være behov for at begge foreldrene må være hjemme eller på sykehuset med pleiepenger. Da telles det to døgn per døgn, og da er reduseres pleiepengene til 66 prosent for begge foreldrene etter et halvt år.

Etter spørretimen fikk de tre mødrene møte Erna Solberg. Da konfronterte de henne blant annet med dette.

– Det virket som hun ble satt ut, sier Nina Bakkfjord, som var lite fornøyd med statsministerens svar.

Slo ararm

– Jeg forsøkte i våres å få fullt fokus på dette, fordi jeg forutså hvordan det ville slå ut. Når datoen for innføring nærmet seg, våknet stadig flere foreldre, og fikk en katastrofefølelse, fordi de forstod hva det ville innebære, sier Nina Bakkefjord.

Gjennom Facebookstiden «Endring av pleiepengeordningen nå» har de fått et stort fokus på problemet.

– Vi har klart å vekke politikerne, men dessverre ikke alle, sier Nina Bakkefjord, som selv faller utenfor ordningen med pleiepenger.

– Denne kampen kjemper vi for alle andres familier. Det koster å ta denne kampen ved siden av alt annet vi står midt oppe i, sier Nina Bakkefjord.