Marit (34) i Moss er barne- og ungdomskiropraktor, merker at mange unge har stressplager

Marit Jansen Sundmoen (34) er kiropraktor og behandler både barn og unge i alderen 0–18 år og voksne i alle aldre.