Kortreiste bilder fra kortreist fotograf til nye Hoppern skole

– Det var et krav fra interiørarkitekten at det skulle være bilder fra Jeløy, sier fotograf Helge Eek.