– Dette har vi ventet i mange måneder på, sier Tage Pettersen, ordfører i Moss kommune.

For fredag ettermiddag kom vedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat, som sier at Hafslund Nett har fått konsesjon til å flytte og bygge om eksisterende kraftledningene mellom Kambo og Moss og Mosseporten transformatorstasjoner.

Det betyr at kraftledningene, som i dag går over mye bebyggelse på Kambo og nordre bydel, snart vil bli flyttet ut langs E6.

Dette har mange kjempet for lenge. Spesielt fordi man har vært redd for strålingsfaren på Nøkkeland skole, som på våren 2014 ble nødt til å stenge et lekeapparat og et klasserom, i strålefrykt.

– Dette vedtaket betyr mye, ikke minst for de som har kjempet for dette på Kambo. Det betyr også at området mellom Kambo og Mosseskogen, som lenge har ligget brakk på grunn av kraftledningene, nå kan utvikles, sier Pettersen.

I vedtaket fra NVE gis det rett til ekspropriasjon av to områder: Kraftledningsgaten og nødvendig adkomst, ferdsel og transport.

– Det betyr at hvis ikke grunneierne skulle komme til enighet om en avtale med Hafslund Nett, kan staten gå inn og erverve grunnen, men jeg vet at det allerede foreligger avtaler med flere av grunneierne, sier Pettersen.

Går alt etter planen, kan arbeidet med kraftledningene være ferdig i løpet av 2019.

– Fremdriften blir kanskje forskjøvet noe på grunn av lang behandlingstid, men 2019-2020 er innenfor rekkevidde. Da er det også tatt høyde for en runde med grunneiere, dersom noen skulle motsette seg frivillige avtaler, sier Pettersen.

Det er Hafslund Nett og Moss kommune som skal betale regningen for flyttingen. Moss kommune har satt av 75 millioner kroner til dette i handlingsplanen for 2017-2020.