Drysser penger over Østfold

STORE SUMMER: Det er til dels store summer som deles ut av Sparebankstiftelsen DNB i høst.

STORE SUMMER: Det er til dels store summer som deles ut av Sparebankstiftelsen DNB i høst. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Sparebankstiftelsen DNB slår til med rekordutdeling til lokale nærmiljø- og friluftslivsprosjekter. Flere prosjekter i mossedistriktet står på lista.

DEL

Stiftelsen fordeler penger til lokale prosjekter på Østlandet, i tillegg til de nasjonale gavene som behandles fortløpende.

To utdelinger

- Vi har søknadsfrister på de lokale gavene to ganger i året, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB, til Moss Avis.

De lokale gavene er delt inn i fire kategorier; Kunst og kultur, Kulturminner og historie, Friluftsliv og naturkunnskap og Nærmiljø, idrett og lek. Ved høstens tildelingsrunde er det de to siste kategoriene som er prioritert.

- Men fra neste år kan man søke om støtte til prosjekter innen alle fire kategorier i hver søknadsrunde, sier han.

Neste frist er 1. februar 2015, med tildeling utpå vårparten.

Mye aktivitet

Det er i utgangspunktet fritt frem for "alle" til å søke om de lokale gavene fra Sparebankstiftelsen DNB; være seg foreldreutvalg på skoler, lokale lag og foreninger, sameier og så videre.

Felles for prosjektene som får bidrag er at de legger til rette for mye aktivitet og er åpne for alle.

- Barn og unge er hovedmålgruppene. Tiltakene behøver ikke bare å være for denne gruppen, men skal også treffe dem, sier Støylen.

Høstens søknadsrunde resulterte i en tildeling på 62,5 millioner kroner fordelt på 309 prosjekter. Dette er den største tildelingen stiftelsen noen gang har gjort i en søknadsrunde.

Lokale råd

Den uavhengige stiftelsen eier ti prosent av DNB. Det er der pengene kommer fra, så derfor er det også naturlig å be de lokale DNB-kontorene om råd i prioritering av mottakere.

- Vi sitter jo i Oslo, så det er greit med et nettverk som kan gi oss lokalkunnskap, sier han.

Men bankene kommer bare med anbefalinger, til syvende og sist er det stiftelsen som tar beslutningen om hvem som skal få penger.

En av mottakerne i Moss er Refsnes Velforening som får 75 000 kroner.

- Pengene skal gå til opprustning av den gamle grusbanen til allaktivitet og skøytebane, sier leder i Refsnes Velforening, Erik Syvertsen.

Selv om summen bare utgjør en liten del av totalbudjettet, er det et viktig tilskudd for å kunne realisere planene. Prosjektet har for øvrig fått førsteprioritet fra Moss kommune for tildeling av tippemidler.

I Mossedistriktet har flere prosjekter blitt tilgodesett med penger fra Sparebankstiftelsen DNB, og det dreier seg om alt fra beskjedne summer til millionbeløp. Disse får penger:
 

Hobøl Drill: 13 200 kroner til treningsutstyr og drillaktiviteter

Moss Roklubb: 240 000 kroner til to singlesculler med årer

Refsnes velforening: 75 000 kroner i bidrag til allidrettsanlegg på Refsnes

Råde BMX-klubb: 1 290 000 kroner til belysning til nyoppført bane

Hobøl idrettslag: 150 000 kroner til ATV for å lage skispor

Bibliotekutvikling Østfold: 100 000 kroner til aktivitetspakker til vitenskapsshow

Artikkeltags