Bekymring for landskapsvernet: Tok opp plenproduksjon på Jeløy i Stortinget

Freddy André Øvstegård (SV) har stilt spørsmål i Stortinget om plenproduksjon i landskapsvernområdet på Søndre Jeløy.