Ulovlig skilt avdekket på Jeløy

Statens naturoppsyn har avdekket et ulovlig oppsatt reklameskilt i Søndre Jeløy landskapsvernområde.