Bane NOR forsterker for 70–80 millioner kroner for å kunne bygge boliger i sju etasjer

Lommer med kvikkleire sør for Kransen gjør jernbaneutbyggingen og det å legge til rette for boligutvikling i området ekstra krevende.