Bane Nor tyr til tvang mot 5–10 eiendomseiere

ALT SKAL VEKK: Alle de avmerkede bolig- og næringsbygningene skal rives innen 1. mars neste år for å gjøre plass for den nye jernbanen. Foto og grafikk: Terje Holm

ALT SKAL VEKK: Alle de avmerkede bolig- og næringsbygningene skal rives innen 1. mars neste år for å gjøre plass for den nye jernbanen. Foto og grafikk: Terje Holm

Om et snaut år er alle bygningene som er merket av på dette bildet borte. Bane Nor regner med å måtte gå til ekspropriasjon, tvungen avståelse av eiendomsrett mot full erstatning, på 5–10 av eiendommene.

DEL

Arbeidet med å føre fram ny jernbane gjennom Moss er på vei inn i en ny fase. Når juli er omme, må alle være ute av bygningene vi her har krysset ut.

Da starter arbeidet med rivning av totalt 121 bygninger, hvorav 69 bolig- og næringsbygninger. Resten er garasjer, boder og lignende.

I rivningsarbeidet fra i høst til 1. mars neste år, inngår også:

* Fjerning av vegetasjon, nedgravde tanker, søppel og tomteobjekter.

* Bygging av nytt høyresvingefelt i Nyquists gate/Fjordveien og eventuelt omlegging av gang og sykkelvei.

* Fjerning av infrastruktur som ikke lenger er i bruk.

NYTT KJØREFELT: Det skal bli to kjørefelt opp Nyquists gate mot Fjordveien. Bussene skal etter hvert gå permanent i Fjordveien, og ikke i Høienhaldgata, som nå.

NYTT KJØREFELT: Det skal bli to kjørefelt opp Nyquists gate mot Fjordveien. Bussene skal etter hvert gå permanent i Fjordveien, og ikke i Høienhaldgata, som nå. Foto:

– Vi vil tegne kontrakt for dette arbeidet i juli, sier prosjekteringsleder Trygve Sørbo Kvarme i Bane Nor og ramser opp sentrale punkter i entreprisen:

* Sikkerhet for reisende som ferdes i området.

* Sikre høy grad av gjenbruk av materialer.

* God info til berørte og naboer.

* Sikre stabilitet i grunnen.

* Sikre atkomst til alle berørte samt atkomst til Moss stasjon

* Sikre trafikkavviklingen.

FORSVINNER OGSÅ: Også disse bygningene ved Kleberget skal rives i løpet av det nærmeste året. Foto og grafikk: Terje Holm

FORSVINNER OGSÅ: Også disse bygningene ved Kleberget skal rives i løpet av det nærmeste året. Foto og grafikk: Terje Holm Foto:

Gir ikke konkrete tall

Fagleder grunnerverv i Bane Nor i Moss, Marie Oppegaard, vil ikke besvare Moss Avis' spørsmål om konkrete tall:

* Hvor mange avtaler er gjort?

* Hvor mange gjenstår?

* Hvor mange frivillige?

* Hvor mange er det klart at havner i skjønnsretten?

I stedet skriver hun i en sms at Bane Nor nå «har tiltrede til 85 prosent av eiendommene som skal innløses i sin helhet».

– Én skjønnssak har vært behandlet av Moss tingrett. Avgjørelsen er ennå ikke rettskraftig fordi grunneier har anket saken til lagmannsretten. Flere saker vil havne i skjønnretten, men siden det er pågående forhandlinger er eksakt antall ikke klart, melder hun.

BLIR DEMONTERT OG REVET: Bygninger sør for krysset Nyquists gate/Værlegata/Jernbanegata.

BLIR DEMONTERT OG REVET: Bygninger sør for krysset Nyquists gate/Værlegata/Jernbanegata. Foto:

Fem–ti ekspropriasjoner

Sørbø Kvarme og prosjektsjef for utbyggingen i Moss, Jarle Rasmussen, er mer åpne:

– Vi skal ikke legge skjul på at det er noen saker hvor vi ikke vil komme til enighet. Da må vi gå til ekspropriasjon, og vi har startet på noen slike saker. Dette vil trolig gjelde tre–fire beboere og noen investorer, i alt 5–10 saker.

– Noen har tidlig varslet at vi vil havne i klinsj. De bor ikke selv i området og står støtt i konflikten. Da er det greit at en tredjepart, skjønnsretten, avgjør hvilken erstatning som er riktig, sier kommunikasjonsansvarlig Nina Kjønigsen i Bane Nor.

– At 5–6 prosent av sakene i et slikt grunnervervsarbeide ender med ekspropriasjon, er vanlig, framholder Rasmussen.

Vil helst vært foruten

– Vi vet at det er betydelige menneskelige konsekvenser i et prosjekt som dette, og vi prøver å kjøre så gode prosesser som mulig. Ekspropriasjon er et veldig sterkt virkemiddel, som vi helst ikke vil bruke. Når vi likevel må gjøre det, så er det den vedtatte reguleringsplanen som gir oss myndighet, sier Trygve Sørbø Kvarme.

Forhandler med kommunen

– Moss kommune har solgt Strandgata 5 og 7 til Bane Nor og forhandler videre om erstatningen for vei- og parkeringsarealer og drøye 20 boligeiendommer i det aktuelle området.

Det forteller daglig leder Bengt Olimb i MKEiendom til Moss Avis, samtidig som han avslår å kommentere fra forhandlingene.

– Saken vil sannsynligvis bli fremmet i bystyret den 19. juni, slik at bystyret kan vedta at Bane Nor kan tiltre eiendommene innen 1. august, som etter våre opplysninger er Bane Nors mål for å opprettholde fremdriften, avslutter Olimb.

Artikkeltags