Bane Nor tyr til tvang mot 5–10 eiendomseiere

Om et snaut år er alle bygningene som er merket av på dette bildet borte. Bane Nor regner med å måtte gå til ekspropriasjon, tvungen avståelse av eiendomsrett mot full erstatning, på 5–10 av eiendommene.

Artikkeltags