Håper Stortinget reagerer på to milliarder kroners sprekk for jernbaneutbyggingen i Moss

En budsjettsprekk på to milliarder kroner gir leder Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss fornyet håp om å få en alternativ jernbanetrasé gjennom Moss.