Ingen klager på helgens riving av pakkhuset

ETTERARBEID: Pakkhuset ved Moss stasjon ble revet i helgen. Mandag pågikk arbeidet med å fjerne restene etter bygningen.

ETTERARBEID: Pakkhuset ved Moss stasjon ble revet i helgen. Mandag pågikk arbeidet med å fjerne restene etter bygningen. Foto:

Ingen klager ble registrert under rivingen av pakkhuset ved Moss stasjon i helgen.

DEL

– Nei, så vidt jeg forsto på vår kommunikasjonsansvarlige, Nina Kjønigsen, så har ingen ringt nabokontakttelefonen denne helgen.

Det forteller leder for grunnerverv for Bane Nors prosjekt Sandbukta–Moss–Såstad, Marie Oppegaard, når Moss Avis ringer nettopp nabokontakttelefonen mandag.

Bodde på hotell

I nabovarselet het det:

«Arbeidene utføres innenfor tidsrommet fra lørdag 9. september 2017 klokka 03:00 til søndag 10. september klokka 14:00.»

Bane Nor hadde tilbudt de nærmeste husstandene hotellopphold i to netter i helgen, mens de støyende arbeidene sto på.

– Tre husstander henvendte seg til oss og benyttet seg av dette tilbudet, sier Oppegaard.

BANE NOR: Marie Oppegaard og Nina Kjønigsen jobber i prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.

BANE NOR: Marie Oppegaard og Nina Kjønigsen jobber i prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Foto:

Rivingen av pakkhuset, eller godshuset, inngikk i forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet gjennom Moss.

– Det er nødvendig å rive pakkhuset for å kunne legge om sporene i anleggstiden, samt gjøre plass til den nye parkeringsplassen, forklarte Bane Nor i forkant av arbeidet.

Der het det videre:

– Da pakkhuset ligger svært nær togsporet, må arbeidene av hensyn til sikkerheten gjøres i en periode uten ordinær togtrafikk.

Helg uten tog

– Denne helga er togene på Østfoldbanen erstattet med buss på grunn av jobbing flere steder langs linja.

– Entreprenør vil i all hovedsak benytte gravemaskiner med riveklo og pigghammer. Det vil også benyttes lastebiler i tillegg til lift. Vi beklager de ulempene dette arbeidet påfører naboene.

– Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, og arbeidene utføres i forståelse med Moss kommune, forklarte Bane Nor i varselet som var sendt ut foran arbeidet.

Ny utsikt

For folk som bor eller ferdes ved jernbanestasjonen ble omgivelsene brått forandret da det gamle godshuset i murstein ble borte.

Varsel om nye nattarbeider

Bane NOR har sendt ut varsel om nye nattarbeider natt til tirsdag 19. september.

– I forbindelse med forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet må vi legge om kabler ved innkjøringen til Moss Havn, heter det i pressemeldingen.

Det skrives videre at det er nødvendig å jobbe på natten for ikke å hindre atkomsten til Moss Havn.

De opplyser at det i all hovedsak vil benyttes gravemaskin til dette arbeidet og det er ikke forespeilet veldig støyende arbeider.

Artikkeltags