Nå er jernbaneløsningen gjennom Moss endelig vedtatt

TILFREDS: Jarle Rasmussen er Jernbaneverkets prosjektsjef for utbyggingen Sandbukta-Moss-Såstad.

TILFREDS: Jarle Rasmussen er Jernbaneverkets prosjektsjef for utbyggingen Sandbukta-Moss-Såstad. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Stortinget har enstemmig vedtatt at dobbeltsporprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad starter opp i 2018 innenfor en styringsramme på 8676 millioner kroner og en kostnadsramme på 9,5 milliarder kroner.

DEL

Det var under behandlingen av Prop. 13 S, Samferdselsdepartementets del av statsbudsjettet for 2017 med endringer, at Stortinget torsdag kveld enstemmig banket avgjørelsen for Moss igjennom.

– Det var jo ventet, men ikke desto mindre gledelig at det endelige klarsignalet kom fra Stortinget, sier en fornøyd prosjektsjef Jarle Rasmussen i Bane NOR i en pressemelding.

– Vi fortsetter de forberedende arbeidene og ligger godt i rute så langt, legger han til.

Målet om ny stasjon og nytt dobbeltspor fra Sandbukta i nord til Såstad i sør innen utgangen av 2024 står fast.

– Dobbeltsporet vil gi en ny giv for Moss og Rygge når det står ferdig, og åpner for hyppigere avganger, kortere reisetid og bedre regularitet mot Oslo og de andre østfoldbyene. Slik kan man legge til rette for en betydelig regional befolkningsvekst frem mot 2040 der man tar unna mesteparten av persontransportbehovet med miljøvennlige, raske og arealeffektive kollektivløsninger som utvider bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet, påpeker Rasmussen.

Her er linken til Stortinget om saken.

Artikkeltags