Samferdselsdepartementet: – Uaktuelt å utrede alternativ toglinje gjennom Moss

Samferdselsdepartementet slår nå fast at toget har gått for å utrede en alternativ jernbanetrasé gjennom Moss.