Stortingstopp avviser omkamp om jernbanetrasé i Moss

Leder Helge Orten (H) i Stortingets transportkomité ber om at det sees på muligheter for å kutte kostnader etter budsjettsprekken på to milliarder kroner for jernbaneutbyggingen gjennom Moss. Men han avviser muligheten for omkamp om trasévalg.