Fylket tar 10 millioner kroners-regninga for en ekstra kanalbru i Moss

Østfold fylkeskommune er innstilt på å ta regningen på rundt 10 millioner kroner for en femårig leieavtale for en midlertidig gang- og sykkelbru over Kanalen i Moss.