Her kan det bli gang-, sykkel- og nødbru over Kanalen allerede i 2019

Artikkelen er over 1 år gammel

En midlertidig gang- og sykkelbru over Kanalen skal plasseres 10–15 meter sør for dagens kanalbru. Den kan komme på plass allerede før året er omme.