– Kan ikke få lov til å rasere «halve Kanalparken»

– Den foreslåtte midlertidige gang- og sykkelbrua brua over Kanalen i Moss vil rasere «halve Kanalparken» uten at den løser et eneste reelt problem.