Han påpeker at hele området har fått en flott ansiktsløftning med oppgraderingen av Kirketorvet, hvor det nå er både lekeplass og drosjeholdeplass.

– Det er hyggelig at kundene bare etter noen få dager har merket seg at vi står her. Meningen på sikt er jo at denne plassen skal overta som hovedholdeplass for drosjene i bykjernen. Men enn så lenge så er vi også på plass ved holdeplassen i Storgata, påpeker Thore Gjesti Olsen.

Fin kombinasjon

– Jeg vil imidlertid gi ros til kommunen. Det er som sagt gjort en kjempejobb med hele torvet her. Det eneste jeg synes mangler, er bedre belysning. Nå som kveldene blir mørkere er det behov for flere lyktestolper, sier Gjesti Olsen.

Moss kommune har brukt drøyt tjue millioner på denne «faceliften» midt i sentrum. Barnefamiliene har gått mann av huse denne uka for å besøke den nye lekeplassen, hvor det har vært liv og røre hele dagen.

Daglig leder ved Moss Taxi, Tom Erik Lund, synes også det nye Kirketorvet er flott.

– Dette er blitt veldig fint. Jeg synes også løsningen med lekeapparater, barn og en sentralt plassert holdeplass er en god kombinasjon i bybildet, sier Lund.

Vil ha tak

– Men kommer det tak over deler av holdeplassen før høststormene tar tak for alvor?

– Dette er jo kommunens anlegg. Men jeg har forstått det slik at det kommer tak, slik at kundene kan stå tørt når det regner.

– Imidlertid vil jeg poengtere at de som skal ha drosje fremdeles vil finne oss på drosjetråkka i Storgata også. Det planlagte boligprosjektet på denne tomta er utsatt og vi vil fortsatt bruke denne holdeplassen i tiden framover, avslutter Tom Erik Lund.