– Ansatte som stjeler fra eldre eller slår skoleelever må få sparken

– Beviselige og grove brudd på Moss kommunes etiske reglement må få reelle og alvorlige konsekvenser for de ansatte det gjelder, i form av avskjed eller oppsigelse.