Han blir rådmann i tre kommuner

Hans Reidar Ness konstitueres som rådmann i Moss og Rygge fra 1. oktober 2019 og ut året. I tillegg skal han fortsatt være prosjektrådmann i nye Moss.