Høyre går i strupen på miljødirektøren

REFS: Sissel Rundblad (H) er kritisk til miljødirektørens håndtering av utslippene. – Men plasten fra armeringsbetongen skulle ikke vært her. Heldigvis har badevannet vært bra, sier hun.

REFS: Sissel Rundblad (H) er kritisk til miljødirektørens håndtering av utslippene. – Men plasten fra armeringsbetongen skulle ikke vært her. Heldigvis har badevannet vært bra, sier hun. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Høyretopp Sissel Rundblad anklager miljødirektøren for forskjellsbehandling etter plastskandalen i Moss havn.

DEL

Gruppelederen i Moss Høyre forklarer at hun fikk hakeslepp da hun fikk vite at Drammen havn har tillatelse til å fylle ut med sprengstein fra Follotunnelen.

– Det betyr jo at de gule sprengtrådene følger med på lasset – selv om det er satt i verk tiltak for å samle dem opp. I Moss havn derimot har fylkesmannens miljødirektør nedlagt forbud mot å fylle ut med masser som inneholder de gule plasttrådene.

– Dette reagerer vi sterkt på, påpeker Rundblad. – Det må jo være likhet for loven. Men det er det åpenbart ikke i dette tilfellet. Jeg oppfatter det som klar forskjellsbehandling når Drammen får tillatelse til denne utfyllingen fra fylkesmannen i Buskerud, mens hans kollega her sier nei, sier hun.

LES OGSÅ: SVs May Hansen er kritisk til miljødirektørens håndtering av havnesaken

Fyller ut i Drammen

På nettsiden til Drammen havn poengteres det at aktiviteten vil øke ut året med utfyllingen i havnebassenget. Det presiseres at steinmassene kommer fra Follotunnelen og at fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt tillatelse til prosjektet og at den gule sprengtråden skal samles opp av mannskaper i båter rundt slippstedet.

Høyres gruppeleder reagerer også på at miljødirektør Karsten Butenschøn har unntatt anmeldelsen av Moss havn KF fra offentlighet.

– Dette gjør det jo vanskelig å vite hva man skal forsvare seg mot. Men uansett må dette handle om plasten som dessverre har fulgt med på lasset. Imidlertid faller jo bunnen ut av denne anmeldelsen når dette er lov i Drammen.

LES OGSÅ: Nå får Drammen disse trådene

Avviser kritikken

– Det hadde ikke vært noe problem å sette i verk de samme tiltakene for å samle inn plasttrådene i Moss. Derfor blir dette helt meningsløst.

– Jeg reagerer dessuten på at miljødirektørens anmeldelse kommer nå. Dette kan se ut som et forsøk på å redde sitt eget skinn etter at saken har eskalert, fremholder Rundblad.

Men det vil ikke miljødirektør Karsten Butenschøn være med på.

– Jeg har ikke noe problem med å ta eventuell kritikk i denne saken. Men dette handler absolutt ikke om å redde sitt eget skinn, sier han.

– Hva sier du til anklagene om forskjellsbehandling?

– Jeg skjønner at ikke alle politikere sitter med detaljkunnskap om denne saken. Men vi har altså ment at de tiltakene som er beskrevet tidligere for fortsatt utslipp av masser fra Follotunnelen i Moss ikke var gode nok.

– For øvrig har vi hatt en tett dialog med miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Buskerud om disse utslippene. Her er vi på linje, avslutter Butenschøn.

LES OGSÅ: Miljøvernministeren vil se på Moss havn-skandalen

Artikkeltags