Moss kommune anker ikke dom i saken mellom Moss Havn og Bane NOR

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) har avgjort at Moss kommune ikke skal anke skjønnsrettens dom i grunnervervssaken mellom Moss Havn og Bane NOR.