Cathrine Aasen Roksvåg er ny frivillighetskoordinator i Moss

NY STILLING: Frivillighetskoordinator er en ny stilling i Moss kommune og det var Cathrine Aasen Roksvåg som fikk den.

NY STILLING: Frivillighetskoordinator er en ny stilling i Moss kommune og det var Cathrine Aasen Roksvåg som fikk den. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Det var Kirkens Bymisjon som vant anbudet og allerede er Cathrine Aasen Roksvåg ansatt i stillingen.

DEL

I midten av november i fjor ble det klar at det skal etableres frivillighetens hus på den nedlagte cafeen og etasjen over i Byfogd Sandbergs gate 5 på Høienhald. Går alt etter planen skal huset åpne i begynnelsen av mai i år.

Samtidig som nyheten kom, hadde Moss kommune nettopp avsluttet en anbudskonkurranse for å få tak i en frivillighetskoordinator.

Men ingen søkte.

– Anbudet lå ute fra 19. september til 14.10, men ingen tilbud kom inn. Vi tok derfor kontakt med Kirkens bymisjon, Østfold Røde Kors og Frelsesarmeen. Kirkens bymisjon var de eneste som sendte et tilbud, men det oppfylte de spesifikasjoner og krav som var satt for konkurransen, så det ble dem, sier Agnethe Weisæth, folkehelsekoordinator i Moss kommune.

– Har dere gjort dere noen tanker om hvorfor ingen ble med?

– Det er vanskelig for oss å svare på, for vi fikk ingen spørsmål under konkurransen, sier Weisæth.

Østfold Røde Kors opplyser til Moss Avis at de prinsippielt ikke er med på anbudskonkurranser og at det er derfor de ikke deltok. Frelsesarmeen sier at tilbudet ikke har kommet frem til rette personer innad i organisasjonen.

Levende lokalsamfunn

Det var Cathrine Aasen Roksvåg som ble ansatt i stillingen. Hun begynte 1. desember og prosjektet skal gå til 31. desember, men Kirkens bymisjon har opsjon på ytterligere ett år. I 2016 gikk Moss kommune inn med 70.000 kroner, mens man i 2017 går inn med 690.000 kroner, hvor 40.000 kroner går til kontorutgifter.

Aasen Roksvåg får mange oppgaver knyttet til kommunens fagplaner innen frivillighet og helse og omsorg.

– Samtidig er det viktig å løse andre oppgaver og prosjekter som oppstår i perioden. Koordinatoren har blant annet oppgaver som å drifte frivillighetsforumet bestående av kommunen og frivillige organisasjoner, bidra til rekruttering av frivillige, både til kultur og omsorgssektoren, veilede og drive kompetanseheving og utrede og vurdere nye behov overfor frivillig sektor, sier Weisæth.

Av dette håper kommunen å få et levende lokalsamfunn.

– Det vet vi er viktig for innbyggernes trivsel og identitet. Dette skapes ikke av kommunen alene, men i samarbeid med blant annet frivillige organisasjoner, sier Weisæth.

– Det er viktig å legge til rette for godt samarbeid og samhandling og det er dette vi håper en frivillighetskoordinator kan bidra til, sier hun.

Mossing selv

Mandag begynte Cathrine Aasen Roksvåg som frivillighetskoordinator. Det hadde hun gledet seg til lenge.

– En veldig spennende jobb, sier hun da vi møter henne i lokalene til Kirkens bymisjon ved Kransen i Moss.

Informasjon Aasen Roksvåg har fått tilsier at det finnes rundt 300 frivillige organisasjoner i Moss. På landsbasis regner man med at det finnes rundt 100.000. Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 138.800 årsverk, ifølge Frivillighet Norge.

Aasen Roksvåg er selv fra Moss og har tre barn, og derfor god kjennskap til det frivillige livet i byen. Det ser hun på som en fordel for jobben hun nå skal gjøre.

– Vi er heldige som har et rikt og mangfoldig frivillig liv i Moss. Jeg synes også det er veldig bra at kommunen har et så tydelig fokus på frivillighet, sier den nyansatte koordinatoren.

Brobygger og tilrettelegger

Jobben består av mange ulike oppgaver, som å få i gang et frivillighetsforum og åpne frivillighetens hus.

– Alt jeg gjør skal gagne frivilligheten i Moss, hvor ekstremt mange legger ned masse verdifull tid. Det viktigste nå er å bli kjent med så mange som mulig og få vite hva de trenger hjelp til; alt fra tilgang til kopimaskiner, hjelp til rekruttering, kompetanseheving eller andre ting. Vi skal også etablere et forum, som skal jobbe med utviklingen av frivilligheten her i Moss. Det er viktig å ha arenaer hvor man kan møtes, utveksle erfaringer og lære av hverandre, sier hun.

– Dessuten blir etableringen av frivillighetens hus et stort og spennende prosjekt, og en viktig møteplass for frivilligheten i Moss. I slutten av måneden skal vi ha et åpent møte på Høienhald, hvor vi håper at så mange som mulig fra de frivillige organisasjonene kommer. Deres innspill til hvordan dette huset bør organiseres er veldig viktig for oss, sier Aasen Roksvåg.

– Jeg ser på jobben min som en brobygger og tilrettelegger. Frivillighet skaper et raust, robust og åpent samfunn, og jeg håper dette vil bli enda bedre i året som kommer, sier Aasen Roksvåg.

Artikkeltags