Klagde på spiserom: Fikk ikke medhold fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet finner ingen grunn til å gi Moss kommune pålegg om å bedre spiseforholdene for de ansatte på Moss rådhus i den perioden kantina er midlertidig stengt.