Rørt over fantastisk festivaloppslutning

Av

I mange måneder har Camilla Bache-Mathiesen stått på med forberedelsene til Moss Miljøfestival, godt hjulpet av en stor skare frivillige underveis. Lørdag ble festivalen avholdt i Kanalen, og Bache-Mathiesen fikk se resultatene av alt det arbeidet som ble lagt ned i forkant.