Hvor pakkhuset ved Moss en gang sto, er det nå nyasfaltert og merket opp en rekke nye plasser for pendlerparkering. Asfalten ble lagt på fredag. Mandag morgen bar pendlerparkeringen preg av at ikke alle er kjent med det nye området. Mange plasser sto ledige samtidig som den beryktede grusparkeringen var stappet med biler.

Endringen gjør at antall parkeringsplasser øst for spor fem øker fra 123 til 181 i en periode, ifølge Bane Nor. Samtidig har rundt 20 andre plasser falt bort.

Pendlerparkering er for pendlere som har gyldig periodebillett med toget og betaler til Bane Nor via deres parkeringsapp. Når ny stasjon kommer på plass, skal det totale antallet være som tidligere på 286 plasser.

Les også: Dobler prisen på pendlerparkering