Ingen NAV-brudd i Moss tingrett

Sorenskriver Wenche Flavik og hennes ansatte har gått igjennom samtlige dommer som kunne vært rammet av den såkalte «NAV-skandalen».