Norgespremiere i Moss på ny sakte-TV, får følge byjubileet minutt for minutt

Beboere på Orkerød sykehjem var med på Norgespremieren i Moss for et nytt opplegg med sakte-TV onsdag.