Lei av lade-trøbbel ved Mossehallen

Hans Kulsrud har sett seg lei på at ladeplassene ved Mossehallen til stadighet blir misbrukt.