– Denne veien mister all verdi for friluftslivet

– En turvei som i praksis blir liggende mellom to pukkverk og enorme lagerbygg, vil ikke lenger vil ha noen verdi for friluftslivet.