Eling Dokk Holm, forsker og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, ber utbyggere og politikere i Moss ha større ambisjoner for byen og skape noe som er verdt å komme hit for.

Nærmere tilknytning til Oslo når jernbanen er ferdig bygget ut, tror han kan bli en utfordring for byen, snarere enn positivt.

– Toget har nok ikke nødvendigvis en bra effekt for byen. Utfordringen kan bli at man «bare» bor der, men jobber i Oslo. Moss kan i verste fall kun bli en pendlerdestinasjon, en avansert drabantby. Det skaper ikke arbeidsplasser og det trenger Moss, sier Dokk Holm.

Arkitektur

Han henviser til Moss’ «gamle» identitet knyttet til industriproduksjon.

– Spørsmålet er hva man skal bygge på nå, for nå står Moss i en helt annen posisjon. Jeg mener man må bygge på de tingene man har; som kunsten, beliggenheten og Vansjø, sier han.

– Men arkitektur er noe som er nærmest fraværende i Moss og som jeg mener de må satse mer på. Slik situasjonen er nå stilles det altfor lave krav til arkitektur. Jeg vet det er flere som ikke er enig med meg, men jeg mener man må ha større ambisjoner på hva som bygges.

«Make it or break it»

Han peker på at det nå er flere områder i Moss hvor det bygges ut, men hvor det, ifølge han, ikke satses «høyt nok».

– Spesielt området på den gamle Peterson-tomta burde hatt noe som skiller seg ut på landsbasis, noe man kunne vunnet priser for og som hadde blitt et sted det var verdt å dra til. Kjent for arkitekturen og at det var et godt sted å bo, sier Dokk Holm.

– Dette prosjektet, sammen med hva man gjør rundt den nye togstasjonen, er litt make it or break it for byen. Moss er et sted som ikke har klart å gjøre selve byen interessant nok for folk. Jeg mener blant annet at man ikke har klart å få nok effekt ut av beliggenheten langs havet, som tross alt er en ressurs. Fleischer brygge var vel aldri tenkt som Aker brygge, men har blitt et eksempel på at man privatiserer mye av sjøsiden, sier han.

Direktør for NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, sier til Moss Avis at et attraktivt sentrumsliv er viktig for byutviklingen.

– Moss er en spennende by i en avgjørende fase, slik jeg ser det. Det hadde vært bra for hele fylket om man fikk sving på flyplassen igjen. Å få politihøgskolen hit hadde også vært bra for byen og bra for Østfold. God hotelldekning og gode hoteller er også viktig for en by, sier Gulbrandsen.

Vinner med kulturscene

Daglig leder i Visit Østfold, Bente Kjenstad Jæger, sier at Moss er viktig for totaltilbudet i Østfold.

– Moss er flinke til å utvikle formidlingen av kunst og kultur, som vi vet at mange ønsker å besøke, sier Kjenstad Jæger.

Hun peker ut et kulturhus eller en flerbruksarena som tar over 1200 mennesker, som noe Moss kan «bidra med» til tilbudet i Østfold.

– Den byen som tør å satse på dette vil bidra sterkt til at vi kan få enda større arrangementer til fylket. Vi mangler en innendørsarena og er noe vi virkelig trenger. Det hadde bidratt til god verdiskapning, så den byen som tar den scenen vinner nok mye, sier hun.