Det blir frisklivssentral i nye Moss

TRENING: Shakeel Rehman (Ap) og Tage Pettersen (H) var med på trening i Nesparken i regi av frisklivssentralen i 2012.

TRENING: Shakeel Rehman (Ap) og Tage Pettersen (H) var med på trening i Nesparken i regi av frisklivssentralen i 2012.

Fellesnemnda har enstemmig vedtatt at det skal etableres frisklivssentral i nye Moss.

DEL

Saken ble behandlet i fellesnemndas møte onsdag. Nå sendes det søknad om tilskuddsmidler for en treårsperiode fra fylkesmannen.

– I 2019 vil det være tilstrekkelig med en 100 prosents stilling til sentralen. Tilskuddsmidlene og eventuelle omdisponerte midler innenfor rammen vil benyttes til planlegging og etablering av frisklivssentralen, med oppstart høsten/vinteren 2019, skriver prosjektrådmann Hans Reidar Ness i saksutredningen.

Han legger til at tilskuddsmidlene i 2020 vil kunne dekke rundt en halv stilling. De resterende pengene søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2020–2023.

LES OGSÅ: Vil ha frisklivssentral i nye Moss

I sentrum

Lokalisering av frisklivssentralen vil bli vurdert nærmere i forbindelse med selve etableringen. Men Ness tror det vil være formålstjenlig at tilbudet legges til Moss sentrum, slik at det blir lett for innbyggerne å oppsøke stedet på egen hånd.

– Frisklivssentralen representerer noe nytt og spennende både for innbyggere og ansatte. Den blir derfor et viktig bidrag i arbeidet med å bygge ny kommune og ny kultur, framholder Ness.

LES OGSÅ: Ja til frisklivssentral i nye Moss

Lagt ned

Moss og Rygge har tidligere hatt frisklivssentraler men valgte etter hvert å legge dem ned av økonomiske grunner. De tidligere nedleggelsene står ifølge fylkesmannen ikke i veien for at nye Moss skal kunne få tilskudd til å etablere frisklivssentral.

Målgruppen for frisklivssentralen er mennesker som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Artikkeltags