Far og sønn Leirstein er ute av Frps valgliste

Verken Ulf Leirstein (45) eller sønnen Alexander (22) står på valglisten til Moss Frp ved kommunevalget til nye Moss.